top of page

Ekologi

De hållbara moso-bambuarterna är en enorm bambu (växer upp till 20 meter) som är redo att skördas 4-5 år efter sådd, för att användas till slitstarka produkter. Detta står i en skarp kontrast andra lövträdsarters tillväxttid som ofta överstiger 50 år till fullvuxet träd samtidigt som de blir allt mer sällsynta och därmed dyrare.


 Hållbart bambuskogbruk
Intressant nog, består en bambuplanta av flera stammar och nya skott växer ut från moderplantan varje år. Generellt så kan 20–25 % av stammarna i en hållbar bambuskog eller plantage skördas varje år utan att plantagens storlek eller antalet stammar per hektar minskar. Detta betyder att plantan inte dör efter skörden, utan tvärtom, genom att de mogna stammarna skördas så ökar plantagens avkastning och kvalitet.

 

FSC®-certifiering
FSC® är det ledande certifieringsschemat för hållbart träinköp. Det skapades för att förhindra kontinuerlig uttömning av skogar. Även om det är ett gigantiskt gräs med ett årligt tunnningssystem, är uttömning av skogar inte en fråga för bambu, men i många byggprojekt begärs dock bambu med FSC®-certifiering. Sedan 2008 ingår bambu i FSC®-systemet och Dasso var ett av de första bambuföretagen som certifierades, och de flesta produkter kan levereras med FSC®-certifiering.

Ansvarig produktion
Förutom hållbar ursprung vill Dasso också göra det som är rätt i produktionsfasen. Inte bara för produktkvaliteten utan också för miljön och de inblandade människorna. Därför följer vi de strängaste normerna och rutinerna för kvalitet (ISO 9001) och hälsa och säkerhet (FSC®, ISO 14001).

 

Hälsosam inomhusmiljö
För ett sunt inomhusklimat är det viktigt att produkter som används inomhus har väldigt låga utsläpp och följer den Europeiska E1-standarden. Alla Dasso-bambugolv lever upp till denna standard och flera av dem är tillverkade med bindemedel utan tillsatt formaldehyd och följer därför E0, den strängaste tillgängliga standarden. Alla dasso-bambugolv har dessutom fått betyget A och A+ i Frankrike med avseende på utsläpp av flyktiga organiska föreningar: vilket är den bästa möjliga klassificeringen.


Varaktig = hållbar
Varaktighet är en viktig men ofta förbisett aspekt av hållbarhet. Ju längre livstid för en produkt desto lägre blir miljöpåverkan, helt enkelt för att det kommer att ta längre tid innan du behöver byta ut den. Varaktighet beror mycket på kvalitet och egenskaper (t.ex. produktens hårdhet, densitet, stabilitet osv). Dasso-produkter har en mycket hög nivå i alla dessa faktorer vilket gör produkten mycket varaktig och därför hållbar!

Lätt att återvinna
Vi hoppas naturligtvis att du kan njuta av Dasso - produkter i många år, men det kommer att vara ett ögonblick när den har slutat sin livscykel. I det ögonblicket kommer ett annat kännetecken för bambu att bli viktigt: det återvinns lätt, till exempel som resurs för att göra spånskiva. Alternativt kan det brännas i en biomassaenergianläggning för att skapa grön el. På detta sätt minskar användningen av fossila bränslen.
 Framtiden: 100% Cradle to Cradle- tillmötesgående bambu
Det är uppenbart att Dassos industriella bambuprodukter, tillverkade av 90-98% * av bambusmaterial från hållbart framställda växter på jorden, är en naturlig anpassning till biocykeln för Cradle to Cradle (C2C) -konceptet. Dasso arbetar aktivt med EPEA Nederländerna i samarbete med ledande limtillverkare för att utveckla ett 100% Cradle to Cradle-klister för att binda bambusremsorna.
 

bottom of page